Turvallisen tilan säännöt

Syrjinnästä vapaa alue

 

Turvallisen tilan säännöt JOSElla

 • Meillä ketään ei syrjitä. Olemme kaikki yhdenvertaisia.
 • Meille kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
 • Olemme kaikkia kohtaan kunnioittavia ja avoimia.
 • Sitoudumme puuttumaan syrjivään, epäkunnioittavaan käytökseen ja häiriökäyttäytymiseen puututaan.
 • Jokainen saa itse määritellä itsensä. Meillä ei oleteta, arvioida tai arvostella.
 • Jokaisella oikeus omaan mielipiteeseen ja velvollisuus kunnioittaa muiden mielipiteitä. Syrjivät asenteet eivät ole mielipiteitä.
 • Annetaan tilaa kaikille osallistua keskusteluun. Annetaan tilaa kaikille päästä ääneen, jos niin tahtovat.
 • Muistetaan, että ihmiset voivat erehtyä. Ollaan rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja. Löydetään yhdessä esimerkiksi sopivampi termi.
 • Emme hyväksy vihasymbolien käyttöä tiloissamme tai tilaisuuksissamme.
 • Pyrimme esteettömyyteen ja saavutettavuuteen toiminnassamme.
 • Josen yhteisöön on tervetullut jokainen, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Nämä säännöt perustuvat yhdenvertaisuuslakiin, ihmisoikeusperiaatteisiin ja järjestömme arvoihin.

Osallistumalla järjestömme toimintaan sitoudut noudattamaan näitä turvallisen tilan sääntöjä.