Hallitus kokoontuu syksyllä 2023 seuraavasti:

Tiistai 8.8., 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.  klo 17.00

Syyskokous tiistaina 7.11. klo 18.30

Paikka: Suvantokatu 20, 80100 Joensuu

Puheenjohtaja: Reetta Herranen

Varapuheenjohtaja: Eveliina Mielikäinen

Rahastonhoitaja: Sirpa Hiltunen

Muut hallituksen jäsenet:  Hanna-Mari Nevalainen, Hanna Mäntynen

Varajäsenet: Aila Kinnunen, Anni Paukkunen

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri: Päivi Ainasto

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja: KHT-yhteisö Ernst & Young Oy

Kirjanpitäjä: KAJO-keskus