Hallitus

JOSE:n hallitus 2021


Hallitus kokoontuu syksyllä 2021 seuraavasti:

Tiistaisin 10.8., 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. klo 17.00

Syyskokous pidetään 5.10. klo 18.00

Paikka: Suvantokatu 20, 80100 Joensuu

Puheenjohtaja: Hanna Mäntynen


Varapuheenjohtaja: Aila Kinnunen


Muut hallituksen jäsenet: Eveliina Mielikäinen, Hanna-Mari Nevalainen, Reetta Herranen, (Anni Paukkunen) ja Marja Vatjus


Hallituksen ulkopuolinen sihteeri ja rahastonhoitaja: Päivi Ainasto

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja: KHT-yhteisö Ernst & Young Oy


Kirjanpitäjä: KAJO-keskus