Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n historia

 

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry perustettiin vuonna 1998. Yhdistys käynnisti vertaistukiryhmiä sekä järjesti koulutus- ja virkistystoimintaa vuosina 1998-2013. Yhdistyksen nykyisen perustan rakentamisessa oli voimakkaasti vaikuttamassa Kaprakan ammatillinen oppilaitos (nykyisin ammattioppilaitos Luovi). Aktiivisen alun jälkeen toiminta hiipui joksikin aikaa ja käynnistyi uudestaan vasta syksyllä 2005.

Erilaisten oppijoiden liitto käynnisti Lukineuvola- hankkeen vuonna 2005 ja Joensuuhun saatiin Lukineuvola vuosille 2005-2007. Lukineuvola- hanketta oli edeltänyt Luki-bussi -hanke. Lukineuvolan myötä Joensuun seudun erilaiset oppijat ry sai uuden toiminta mahdollisuuden. Näinä vuosina aloitettiin myös Opinpesä pisteiden rakentaminen. Opinpesä on piste, josta saa tietoa oppimiseen sekä hiljaisen ja rauhallisen opiskelutilan. Vuonna 2007 Lukineuvola -hankkeen päätyttyä Joensuun seudun erilaiset oppijat ry jatkoi toimintaansa Oppiapu -hankkeella. Toiminta rullasi eteenpäin hiljalleen.

Vuonna 2013-2016 Taitojen Tukijat -hankkeen kautta yhdistys heräsi eloon uusin voimin. Tällöin Joensuun seudun erilaiset oppijat ry sai RAY rahoitteisen hankkeen, jolla saatiin palkattua yhdistykselle oma työntekijä sekä toimitilat. Yhdistys toimi ensin Joensuun keskustassa PT-talossa, kunnes muutti toimitilansa Niinivaaralle Tiaisenkatu 28:aan. Vuonna 2015 RAY myönsi yhdistykselle myös Paikka Auki -rahoituksen, jolla pystyttiin palkkaamaan yhdistykselle koulutukseton nuori työntekijä. Tähän liittyen yhdistys sai Veto Vastuu -rahoitusta, jolla pystyttäisiin pyörittämään 15-29 -vuotiaiden nuorten vertaistukitoimintaa. Vuonna 2016 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry sai RAY:lta pidempi aikaisen, pysyvämmän rahoituksen AK- Opinpesä. Tällä rahoituksella yhdistys pystyy jatkamaan toimintaansa.

Joensuun seudun erilaiset oppijat ry järjestää vertaisryhmätoimintaa, jossa käsitellään oppimisen erilaisuutta ja tuodaan esille asian kanssa elävien omia kokemuksia ja tuntemuksia. Yhdistys järjestää yleisö- ja koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan oppimisvaikeuksien taustoista ja niiden kuntoutuksesta. Yksi tärkeimmistä palveluista on henkilökohtainen yksilöllinen lukiohjaus, jossa pureudutaan yhdessä oppimisen pulmakohtiin. Yhteistyötä tehdään alan asiantuntijoiden ja muiden vastaavien yhdistysten kanssa. Näiden lisäksi yhdistys järjestää virkistys- ja kuntouttamismahdollisuuksia sekä vapaaehtoistyön  mahdollisuuden oppimisen kentällä.

Vuodesta 2006 lähtien toimintaa on laajennettu koulutuksellisilla ryhmillä, muun muassa lukienglanti, venäjä, ruotsi, luova liike, sekä kädentaidot. Vuodesta 2006 yhdistys on toiminut myös valtakunnallisen liiton hallituksessa.