Tulevaisuuden työkyky – Korkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn ja opintojen edistäminen digitaalisuutta hyödyntäen 

Kuvassa neljä logoa: Karelia ammattikorkeakoulu, Savonia, JOSE ja EU-lippu, jonka vieressä teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Elokuussa 2023 käynnistyi ESR+-rahoitteinen ryhmähanke, jonka toteuttajat ovat Karelia ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu ja Joensuun seudun erilaiset oppijat ry. Hankkeen taustalla on huoli opiskelijoiden opiskelu- ja työkyvyn laskusta, joka oli näkyvissä mm. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa vuonna 2022. Heikentynyt opiskelukyky näkyy mm. opintojen viivästymisinä ja keskeytymisinä. Se voi heijastua myös opiskelijan työelämään siirtymiseen ja työelämässä jaksamiseen. Opiskelukykyä ja opiskelijan taitoa huolehtia siitä voi vahvistaa, ja tämä voi tuoda parempaa jaksamista myös työelämään. Tässä hankkeessa opiskelukykyä pyritään vahvistamaan varhaisen tuen, opintojen etenemisen seuraamisen sekä pedagogisen hyvinvoinnin ja saavutettavuuden kehittämisellä. Sekä varhaiseen tukeen että opintojen etenemisen seuraamiseen kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia työkaluja. 

Hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolmessa JOSE on tiiviisti mukana. JOSEn rooli hankkeessa on toimia oppimisen ja oppimisvaikeuksien asiantuntijana, erityisesti esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. JOSE kehittää ja tuottaa palveluita yhteistyössä Karelian ja Savonian kanssa, kouluttaa opettajia oppimisvaikeuksista ja niiden huomioimisesta opetuksen suunnittelussa sekä tuottaa materiaalia opettajien tueksi. 

Hankkeen toiminta-aika on 8/2023-7/2026. JOSElta hankkeessa on yksi kokoaikanen työntekijä, erityisasiantuntija Aila Kinnunen, aila.kinnunen@lukijose.fi. 

 


 

Askeleet arkeen – tukea oppimiseen rikostaustaisille henkilöille Pohjois-Karjalassa

Tutkimusten mukaan rikostaustaisilla henkilöillä on 4-5 kertaa yleisemmin oppimisvaikeuksia kuin muussa väestössä. Usealta puuttuu peruskoulun päättötodistus ja vain harvalla on toisen asteen tutkinto. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja riittävän tuen saaminen voi ehkäistä syrjäytymistä, ennaltaehkäistä rikosten uusimista vankeusajan jälkeen ja tukea henkilön kiinnittymistä yhteiskuntaan. Myös rikostaustaisten henkilöiden kanssa työskentelevät ammattilaiset kaipaavat tietoa ja käytännön työkaluja oppimisvaikeuksien huomioimiseen.

JOSEn kolmivuotisessa (1/2024-12/2026) hankkeessa tarjotaan rikostaustaisille henkilöille Pyhäselän ja Juuan vankiloissa, muualla Pohjois-Karjalassa sekä etänä muualle Suomeen vapautuville

  • yksilöohjausta, jossa tarkastellaan mahdollisia oppimisvaikeuksia ja tukitoimia niiden kanssa elämiseen sekä hahmotellaan tulevaisuuspolkua
  • koulutusta oppimisvaikeuksista ja oppimisen apuvälineistä
  • oppimisen opas
  • vertaistoimintaa lähiryhminä ja somessa
  • luki- ja matematiikkatestausta

Rikostaustaisten henkilöiden kanssa sekä em. vankiloissa että niiden ulkopuolella toimiville ammattilaisille

  • koulutusta oppimisvaikeuksista sekä oppimisen apuvälineistä ja arjen tukikeinoista
  • opas oppimisen haasteiden tueksi

JOSElla hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi. Jos yhteistyö kiinnostaa muodossa tai toisessa, niin ole yhteydessä!

Oppimisvalmentaja Johanna Lyytikäinen, johanna.lyytikainen@lukijose.fi, p. 044 282 0018

Oppimisvalmentaja Sallamari Siitonen, sallamari.siitonen@lukijose.fi 

Toiminnanjohtaja Päivi Ainasto, paivi.ainasto@lukijose.fi 

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla.