Tulevaisuuden työkyky – Korkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn ja opintojen edistäminen digitaalisuutta hyödyntäen 

Kuvassa neljä logoa: Karelia ammattikorkeakoulu, Savonia, JOSE ja EU-lippu, jonka vieressä teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Elokuussa 2023 käynnistyi ESR+-rahoitteinen ryhmähanke, jonka toteuttajat ovat Karelia ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu ja Joensuun seudun erilaiset oppijat ry. Hankkeen taustalla on huoli opiskelijoiden opiskelu- ja työkyvyn laskusta, joka oli näkyvissä mm. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa vuonna 2022. Heikentynyt opiskelukyky näkyy mm. opintojen viivästymisinä ja keskeytymisinä. Se voi heijastua myös opiskelijan työelämään siirtymiseen ja työelämässä jaksamiseen. Opiskelukykyä ja opiskelijan taitoa huolehtia siitä voi vahvistaa, ja tämä voi tuoda parempaa jaksamista myös työelämään. Tässä hankkeessa opiskelukykyä pyritään vahvistamaan varhaisen tuen, opintojen etenemisen seuraamisen sekä pedagogisen hyvinvoinnin ja saavutettavuuden kehittämisellä. Sekä varhaiseen tukeen että opintojen etenemisen seuraamiseen kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia työkaluja. 

Hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolmessa JOSE on tiiviisti mukana. JOSEn rooli hankkeessa on toimia oppimisen ja oppimisvaikeuksien asiantuntijana, erityisesti esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. JOSE kehittää ja tuottaa palveluita yhteistyössä Karelian ja Savonian kanssa, kouluttaa opettajia oppimisvaikeuksista ja niiden huomioimisesta opetuksen suunnittelussa sekä tuottaa materiaalia opettajien tueksi. 

Hankkeen toiminta-aika on 8/2023-7/2026. JOSElta hankkeessa on yksi kokoaikanen työntekijä, erityisasiantuntija Johanna Lyytikäinen, johanna.lyytikainen@lukijose.fi, 044 282 0018.