Lukileiri

Lasten Lukileiri

Kenelle: Leiri on suunnattu ensisijaisesti 7-9 vuotiaille, joilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä matematiikassa.

Mitä tapahtuu: Lukileirin toiminta painottuu leikkien ja tekemisen kautta oppimiseen. Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen harjaantumista tuetaan päivittäin. Harjoittelu tapahtuu pitkälle oppimista tukevien pelien ja leikkien kautta. Leirillä harjoitellaan myös hahmotus-, ongelmanratkaisu-, kehontuntemus- ja matemaattisia taitoja.

 

Lukileirin tavoitteena on:

  • Edistää lasten lukemaan oppimista ja kirjoittamista.
  • Kehittää hahmottamiskykyä.
  • Tukea myönteisen minäkäsityksen muodostumista.

Leirin tarkoituksena on antaa tukea niille lapsille, joiden lukemaan oppiminen on viivästynyt tai joilla on havaittu muita oppimisen pulmia.