Erilaisen oppijan huomioiminen opetuksessa

 

Monesti opiskelija tunnistaa haasteet oppimisessaan, mutta tukitoimien etsiminen yksin tuntuu hankalalta. Asiantuntijuus ja toisen kokemuksiin eläytyvä ohjaus ja opetus voi auttaa erilaista oppijaa löytämään itselleen hyviä oppimisen tapoja.

Opettajan tehtävä on asettua erilaisen oppijan rinnalle, nähdä reittejä eteenpäin ja antaa konkreettisia vinkkejä sekä onnistumisen kokemuksia.

Keinoja omanlaisen ja mielekkään oppimisen löytämiseksi kannattaa etsiä yhdessä.

 

Kun epäilet oppimisvaikeutta

Ota huolesi puheeksi opiskelijan kanssa. Lähesty asiaa niin, että selvität opiskelijan mielipidettä siitä, mitä voit itse tehdä opiskelijan oppimisen helpottamiseksi.

Myös tapaaminen erityisopettajan tai neuropsykologin kanssa tai lukitestaus paikallisessa lukijärjestössä voi auttaa pääsemään opiskelijan henkilökohtaisten oppimisen tapojen jäljille.

Testin tulosten perusteella tulisi sopia, millaisia toimenpiteitä otetaan käyttöön. Kuuntele oppilasta ja mukauta toimintatapojasi opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Lisää vinkkejä oppimisvaikeuksien tukemiseen saa esimerkiksi erityisopettajalta ja lukijärjestöistä.

 

Oppimisvaikeuksien huomioiminen opetustilanteessa

Edellä olevat vinkit ovat pieniä huomioitavia asioita, joilla jokaisen oppimista voi helpottaa. Ne, joilla on haasteita oppimisessa, saattavat kuitenkin tarvita vielä lisää tukea.

Oppitunnit ja luennot

 • Hyödynnä kaikkia aistikanavia.
 • Anna mahdollisuus käyttää oppimisen apuvälineitä. Apuvälineet mahdollistavat oppijan näyttää omaa osaamistaan, ne eivät ole etuoikeus, vaan välttämättömyys.
 • Käytä kaikkia mahdollisia teknisiä apuvälineitä kaikissa mahdollisissa oppimistilanteissa.
 • Anna opiskelijalle tuntirunko tai luennon diat etukäteen, niin hän voi keskittyä kuuntelemaan.
 • Puhu ja kirjoita eri aikaan. Moni opiskelija hahmottaa kuullun paremmin, kun voi seurata opettajan suun liikkeitä.
 • Pilko tehtävät; opiskelija ei muista kaikkea kerralla.
 • Älä pakota ääneenlukemiseen.
 • Lue tehtävien kysymykset ääneen ja anna mahdollisuus äänittää oppitunti.
 • Tee tunnin aiheesta yhteenveto tunnin lopuksi.
 • Huomioi liikkumisen tarve ja tauot.
 • Anna opiskelijan tehdä omanlaisensa muistiinpanot, älä vaadi taululta kopiointia.
 • Pitkissä numerosarjoissa ryhmittele numerot.
 • Selosta ammattisanojen alkuperä ja merkitys.

Kokeet ja tentit

 • Vältä ulkoa opeteltavia asioita. Riittääkö, että ymmärtää asian?
 • Anna mahdollisuus näyttää osaamista muuten, kuin kirjoittamalla: suulliset esitelmät ja tentit, portfoliot tai videot.
 • Häiriötön tila tehdä kokeita.
 • Pilko tehtävänannot ja tentit pienempiin osiin. Tenttipaperin voi esimerkiksi leikata suikaleiksi tehtävittäin, mikä voi helpottaa keskittymistä.
 • Anna riittävästi kirjoittamis- ja vastaamisaikaa koetilanteissa.
 • Vältä rasti ruutuun -tehtäviä, joissa mitataan vain yksityiskohtien osaamista.
 • Nauhoita koetehtävät kuunneltaviksi.
 • Anna käyttää apuvälineitä.

Opetusmateriaali

 • Anna käsiteltävän asian pääkohdat ennakkoon paperilla.
 • Monisteissa ja diaesityksissä iso fonttikoko, kapeat palstat ja värillinen paperi voivat helpottaa lukemista. Lukemista vaikeuttaa pieni, koukeroinen teksti.

Kuullun ymmärtäminen

 • Kuullun ymmärtämistä voi harjoitella äänikirjojen avulla, sillä niissä pystyy säätämään lukutahdin ja tekstin vaikeuden.
 • Kuullunymmärtämistä voi tehostaa:
  • kuuntelemalla monta kertaa kelaten aina taaksepäin
  • pysäyttämällä nauha aina tietyin väliajoin, jolloin teksti käydään vielä kerran mielessä läpi
  • tiivistämällä kuultu muutamalla lauseella