Strategia

1. JOSE yhteisön kehittäminen
– Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja laajentaminen koko maakuntaan.
– Yhdistyksen toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä aikuisille.
– JOSEn tilat toimivat kohtaamispaikkana monenlaisille oppijoille.
– Kehitetään jäsenetuja ja -toimintaa sekä laajennetaan jäsenmäärää.
– Tarjotaan oppimista tukevaa toimintaa, kursseja sekä toimintaa vapaa-aikaan.

2. Laajennetaan yksilöllisiä tukimuotoja koko maakunnan alueelle
– Tarjotaan ohjausta oppimiseen perheille, nuorille ja aikuisille.
– Mahdollistetaan oppimisvaikeuksien kartoitusta.
– Asiakastyössä tehdään yhteistyötä maakunnan palvelutuottajien kanssa.

3. Edistetään oppimisen esteettömyyttä
– Lisätään tietoa oppimisen esteettömyydestä ja monenlaisesta oppimisesta koulutusten ja tapahtumien avulla. Koulutuksia järjestetään monenlaisille oppijoille, perheille sekä ammattilaisille. Koulutuksissa ja tapahtumissa otetaan huomioon oppimisen esteettömyys.
– Viestintä on osa toimintaa ja sen tarkoitus on edistää tietoisuutta monenlaisesta oppimisesta.
– Tehdään aktiivisesti yhteistyötä maakunnan toimijoiden kanssa oppimisen esteettömyyden edistämiseksi.
– Hyödynnetään ja kehitetään digitaalisia palveluja saavutettavuuden ja oppimisen tueksi.

4. Varmistetaan yhdistyksen toiminta
– Vahvistetaan taloudellisia toimintaedellytyksiä rahoituspohjaa laajentamalla.
– Edistetään toimintavarmuutta vahvistamalla omaa rahoituspohjaa, tavoittelemalla uusia rahoittajia sekä hakemalla jatkuvaa rahoitusta.
– Sitoutetaan osaava, motivoitunut ja innostunut henkilöstö.

Visio

JOSE on Pohjois-Karjalassa merkittävä oppimisen asiantuntija, jonka toiminta perustuu tieteeseen ja tutkimukseen.

Toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa yhdenvertaisen oppimisen edistämiseksi myös kansallisella tasolla.

JOSEn yhteisön muodostavat yhdistyksen jäsenet, asiakkaat, vapaaehtoiset, työntekijät sekä yhteistyökumppanit.
JOSE ja sen toiminta muodostuu yhteisön näköiseksi.

Yhteisön toimintaa ohjaavat ihmisläheisyys, esteettömyys, vahvuusperustaisuus, ratkaisukeskeisyys sekä innovatiivisuus.

JOSEn yhteisö mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen ja jakamisen, sekä vertaisuuden kokemisen oppimisen haasteissa.  JOSE mahdollistaa onnistumisen kokemuksia ja kannustaa omien vahvuuksien löytämiseen sekä niiden hyödyntämiseen itselleen merkityksellisellä tavalla. Lisäksi JOSE tukee yksilön aktiivisen toimijuuden vahvistumista.

Missio

Sitoudumme edistämään oppimisen esteettömyyttä elämän kaikilla osa-alueilla. Oppimisvaikeudet eivät saa estää onnistumista.

Puhumme moninaisen oppimisen puolesta eli jokaisen oikeudesta oppia itselleen ominaisella tavalla. Muutamme oppimisvaikeuksiin liittyviä kielteisiä käsityksiä ja rakenteita sekä tuomme oppimisen haasteita kokevien näkökulmaa esiin yhteiskunnassa.

Yhdistyksen säännöt