Lasten Lukileiri 3.-7.6.2019 klo 9-15

Lukileiri on nyt täynnä. Kiitos kaikille ilmoittautuneille!

 

Tavoitteet ja järjestämisperiaatteet:

Lukileirin tavoitteena on:

  • Edistää lasten lukemaan oppimista ja kirjoittamista.
  • Kehittää hahmottamiskykyä.
  • Tukea myönteisen minäkäsityksen muodostumista.

Leirin tarkoituksena on antaa tukea niille lapsille, joiden lukemaan oppiminen on viivästynyt tai joilla on havaittu muita oppimisen pulmia.

Moni lapsi tarvitsee oppimiseen tukea mahdollisimman nopeasti. Silti kuntouttavien toimien jonot ovat pidentyneet viime vuosina. Varhainen tuki rakentaa myönteistä minäkäsitystä oppijana sekä ehkäisee oppimisvaikeuksien päällekäistymistä.

Leiripaikka: Suvantokatu 20, leirimaksu 20 €/osallistuja/vko

Tarkemmat tiedot vielä tästä

 

Kenelle:

Leiri on suunnattu ensisijaisesti 7-9 vuotiaille, joilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä matematiikassa.

Mitä tapahtuu:

Lukileirin toiminta painottuu leikkien ja tekemisen kautta oppimiseen.

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen harjaantumista tuetaan päivittäin. Harjoittelu tapahtuu pitkälle oppimista tukevien pelien ja leikkien kautta.

Leirillä harjoitellaan myös hahmotus-, ongelmanratkaisu-, kehontuntemus- ja matemaattisia taitoja.

Lukileirillä tarjotaan lapsille lämmin ruoka ja välipalaa.