Lasten Lukileiri Karsikon nuorisotalolla

Ensimmäinen leiri 5.-9.6.2017 klo 9-15

Toinen leiri 12-16.6.2017 klo 9-15

 

Tavoitteet ja järjestämisperiaatteet:

Lukileirin tavoitteena on:

 • Edistää lasten lukemaan oppimista ja kirjoittamista.
 • Kehittää hahmottamiskykyä.
 • Tukea myönteisen minäkäsityksen muodostumista.

Leirin tarkoituksena on antaa tukea niille lapsille, joiden lukemaan oppiminen on viivästynyt tai joilla on havaittu muita oppimisen pulmia.

Moni lapsi tarvitsee oppimiseen tukea mahdollisimman nopeasti. Silti kuntouttavien toimien jonot ovat pidentyneet viime vuosina. Varhainen tuki rakentaa myönteistä minäkäsitystä oppijana sekä ehkäisee oppimisvaikeuksien päällekäistymistä.

Lukileiri tukee jo havaittuja oppimisvaikeuksia ja tarjoaa lisää myönteisiä kokemuksia oppimisesta.

Kenelle:

Leiri on suunnattu ensisijaisesti 7-9 vuotiaille, joilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä matematiikassa.

 

Leiri on maksuton!

Leirin rahoittaa Itä- Suomen Aluehallintovirasto

 

Mitä tapahtuu ja missä:

Lukileirin toiminta painottuu leikkien ja tekemisen kautta oppimiseen.

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen harjaantumista tuetaan päivittäin. Harjoittelu tapahtuu pitkälle oppimista tukevien pelien ja leikkien kautta.

Leirillä harjoitellaan myös hahmotus-, ongelmanratkaisu-, kehontuntemus- ja matemaattisia taitoja.

 

 • Lasten lukileirit järjestetään: 5.-9.6.2017 ja 12-16.6.2017  klo 9-15.
 • Leiripaikka Karsikon nuorisotalo, Pajakatu 3 Joensuu.
 • Leiriläisille tarjotaan päivittäin yksi lämmin ruoka.
 • Aamupäivisin harjoitellaan hienomotorisia ja kielellisiä taitoja ja iltapäivisin touhutaan toiminnallisten tehtävien parissa.
 • Leirin viimeisenä päivänä käydään retkellä lähialueella.

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Ilmoita lapsesi leirille viimeistään 31.5.2017 mennessä osoitteeseen sihteeri@lukijose.fi  tai 044-2820028

Leirille otetaan 14 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • Leiriläisen nimi ja syntymäaika
 • Huoltajan yhteystiedot
 • Mahdolliset ruoka-allergiat
 • Muut huomioon otettavat asiat
Tekstin koko