Lasten Lukileirit

Tavoitteet ja järjestämisperiaatteet:

Lukileirien tavoitteena on:

  • Edistää lasten lukemaan oppimista ja kirjoittamista.
  • Kehittää hahmottamiskykyä.
  • Tukea myönteisen minäkäsityksen muodostumista.

Leirin tarkoituksena on antaa tukea niille lapsille, joiden lukemaan oppiminen on viivästynyt tai joilla on havaittu muita oppimisen pulmia.

Moni lapsi tarvitsee oppimiseen tukea mahdollisimman nopeasti. Silti kuntouttavien toimien jonot ovat pidentyneet viime vuosina. Varhainen tuki rakentaa myönteistä minäkäsitystä oppijana sekä ehkäisee oppimisvaikeuksien päällekäistymistä.

Kenelle:

Leiri on suunnattu ensisijaisesti 7-9 vuotiaille, joilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä matematiikassa.

Leiri on maksuton!

Leirin rahoittaa Itä- Suomen Aluehallintovirasto

Mitä tapahtuu ja missä:

Lukileirin toiminta painottuu leikkien ja tekemisen kautta oppimiseen.

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen harjaantumista tuetaan päivittäin. Harjoittelu tapahtuu pitkälle oppimista tukevien pelien ja leikkien kautta.

Leirillä harjoitellaan myös hahmotus-, ongelmanratkaisu-, kehontuntemus- ja matemaattisia taitoja.

Kesän 2018 lukileirit pidettiin Lykynlammen ulkoilukeskuksessa, hyödyntäen myös läheisiä ulkoilualueita.

Tekstin koko