Oppimisen olohuone aikuisille JOENSUU

➢Antaa mahdollisuuden keskusteluun, ohjaukseen ja yksilöopetukseen sekä vertaistukeen.

➢Saat henkilökohtaista tukea lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja digiosaamiseen liittyvissä pulmissa.

➢Oppimisen olohuoneeseen pääset varaamalla itsesi ajan Sarilta tai saapumalla avoimien ovien aikaan olohuoneen toimipisteeseen.

 

➢ Avoimien ovien aikana Oppimisen olohuoneeseen voi tulla rauhassa, omalla ajalla työstämään omia oppimistehtäviä.
➢ Olohuoneessa pääsee kokeilemaan ja opettelemaan lukemista ja kirjoittamista tukevia apuvälineitä.

 

OTA YHTEYTTÄ:

Sari Haapala
Ohjaava opettaja, JOENSUU
Taitotuunaajat ESR -hanke, Erilaisten oppijoiden liitto ry
Puh:044-2820028
sari.haapala@lukijose.fi tai sari.haapala@erilaistenoppijoidenliitto.fi

 

Oppimisen olohuone Joensuussa

Oppimisen olohuone aloitti toimintansa osana Joensuun seudun erilaisten oppijoiden toimintaa 1.8.2018. Oppimisen olohuoneen myötä JOSE ry voi tarjota aikuisille pidempikestoista henkilökohtaista tai pienryhmämuotoista tukea niin lukemisessa, kirjoittamisessa kuin matematiikassa ja digiosaamisessa.

Oppimisen olohuone järjestää “avoimia ovia” niin Tiaisenkadulla (28) kuin Joensuun pääkirjaston Opinpesällä. Avoimien ovien aikana voit tulla tutustumaan oppimisen moninaisiin keinoihin, hakemaan tukea omaan oppimiseen tai keskustelemaan toiminnasta ylipäätään Sarin kanssa. Oppimisen olohuoneesta saat tukea myös omien oppimistehtävien, työtehtävien tai arjen pulmien ratkaisemiseen.

Oppimisen olohuoneen avoimet ovet
Joensuun pääkirjaston Opinpesässä, Koskikatu 25
Perjantai 12.10. klo 12.00-15.00
Perjantai 2.11. klo 12.00-15.00 -> Perjantaina 26.10. klo 12-15
Perjantai 23.11. klo 12.00-15.00

Tiaisenkatu 28, 80200 Joensuu
Perjantaina 5.10 klo 10-14
Perjantaina 16.11. klo 10-15

TERVETULOA!

 

Taitotuunaajat ESR -hanke
Taitotuunaajat on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa oppimisvaikeuksisten aikuisten heikkoja perustaitoja. Hanke tarjoaa yksilöllistä ohjausta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digitaitojen harjoitteluun. ”Oppimisen olohuone” tukee oppijan itsetuntoa antamalla hänelle luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uutta. Myönteiset osaamis- ja oppimiskokemukset parantavat oppijan mahdollisuutta pärjätä koulutuksessa, työelämässä ja arjessa. Taitotuunaajat -hanke toteuttaa myös koulutus- ja kehitystyöpajoja, joiden kohderyhmänä ovat yhteistyökumppaneiden ja aikuisille suunnattujen sosiaali- ja koulutuspalvelujen henkilöstö. Työpajoissa tutustutaan Taitotuunaajissa kehitettyyn ja kokeiltuun aikuisten perustaitoja vahvistavaan yksilöllisen koulutusprosessin malliin ja kehitetään sovelluksia osallistujien tarpeisiin.

Taitotuunaajat -hankkeen tavoite
➢ Vahvistaa aikuisten perustaitoja ja osaamista lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai digiosaamisessa.
➢ Kasvattaa aikuisten luottamusta omiin kykyihinsä.
➢ Kehittää opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka soveltuvat erilaisille oppijoille.
➢ Tukea aikuisten oppimista, opiskelua ja työssä selviytymistä.
➢ Auttaa näkemään oppimisvaikeuden myönteisenä voimavarana ja kannustaa osallistujia kokeilemaan itseään kiinnostavia asioita.

➢ Hanketta koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Seuraa Taitotuunaajia  Facebookissa: Taitotuunaajat ESR-hanke

Tekstin koko