Oppimisen olohuone aikuisille

Oppimisen olohuoneessa voit

 • vahvistaa perustaitojasi: laskemista, lukemista
  ja kirjoittamista, digitaitoja ja oppimisen taitoja
 • saada yksilöohjausta
 • osallistua pienryhmään
 • työstää rauhassa omia tehtäviäsi ohjaajan tukemana

Oppimisen olohuoneessa keskustellaan ja etsitään yhdessä jokaiselle oma tapa, miten oppimisvaikeuksien kanssa tehdään töitä, opiskellaan ja pyöritetään arjen rutiineja.
Oppimisen olohuoneesta saat oppimisen tukivälineitä ja vertaistukea opintoihin, töihin ja elämään.

Kun haluat tulla kehittämään oppimistasi, ota yhteyttä Heliin tai Johannaan. Varaamme ajan yksilöohjaukseen, jossa selvitämme yhdessä, minkälaista tukea tarvitset. Sen jälkeen voit jatkaa tarpeesi mukaan yksilöohjauksessa, pienryhmäohjauksessa ja/tai itsenäistä tuettua opiskelua. Ohjaus on sinulle maksutonta.

Heli Kinnunen
Oppimisvalmentaja, KM
Hankepäällikkö, Elinikäisen oppimisen keskus
Puh. 044 282 0036  /  heli.kinnunen[at]lukijose.fi

Johanna Lyytikäinen
Oppimisvalmentaja, FM
Puh. 044 282 0019  /  johanna.lyytikainen[at]lukijose.fi

OPPIMISEN OLOHUONEEN PIENRYHMÄTOIMINTA

LASKEMISEN PERUSTAIDOT -ryhmässä kerrataan matematiikan perusteisiin liittyviä käsitteitä ja laskutoimituksia. Peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) käydään läpi erilaisten pelien ja harjoitteiden kautta rauhallisella tahdilla. Tilaa kysymyksille, ajatuksille sekä yritykselle ja erehdykselle riittää. Jos haluat mukaan ryhmään, ole yhteydessä Heliin viimeistään viikkoa ennen ryhmän alkamista. Voit kysyä paikkoja myös ryhmän alettua.

 • ma 9.9.2019 klo 17-19 Yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja 1
 • ma 23.9.2019 klo 17-19 Yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja 2
 • ma 7.10.2019 klo 17-19 Kerrataan kertolaskuja
 • to 24.10.2019 klo 17-19 Kerrataan jakolaskuja (HUOM! päivä)
 • ma 4.11.2019 klo 17-19 Desimaalit, prosentit ja murtoluvut tutuiksi

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAIDOT -ryhmässä käydään läpi lukemisen eri osa-alueita ja tekniikoita, ja pyritään hyödyntämään näitä arkipäiväisissä tilanteissa. Kirjoittamistaidoissa keskitytään kirjoittamisen oikeellisuuteen ja ymmärrettävyyteen ja harjoitellaan näitä taitoja tilanteissa, joita mahdollisimman moni kohtaa arjessaan. Ryhmässä pyritään tunnistamaan omaan lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä ongelmakohtia ja ratkaisemaan niitä. Jos haluat mukaan ryhmään, ole yhteydessä Heliin viimeistään viikkoa ennen ryhmän alkua. Voit kysyä paikkoja myös ryhmän alettua.

 • ma 2.9.2019 klo 17-19 Luetaan ja kirjoitetaan viestejä
 • ma 16.9.2019 klo 17-19 Kuvan lukemista ja kirjoitusharjoituksia
 • ma 30.9.2019 klo 17-19 Tutkitaan tekstejä
 • ma 28.10.2019 klo 17-19 Työhakemus ja CV 1
 • ma 11.11.2019 klo 17-19 Työhakemus ja CV 2

DIGITAIDOT-ryhmässä kasvatetaan digirohkeutta harjoittelemalla arjessa tarvittavia digitaitoja, kuten tekstinkäsittelyä, erilaisten verkkopalvelujen (esim. lipun varaaminen, vero.fi, karttapalvelut tai osallistujien omat toiveet) ja sähköpostin käyttämistä sekä tietoturvaa. Ryhmään voi osallistua joka tapaamiskerralla tai valita ne teemat, jotka ovat itselle ajankohtaisia. Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä Johannaan viimeistään viikkoa ennen ryhmän alkua niin katsotaan mille kerroille osallistut. Voit tulla ryhmään myös myöhemmin.

 • to 5.9.2019 klo 17-19 Kuinka käytän tietokonetta, tablettia tai älykännykkää
 • to 19.9.2019 klo 17-19 Kuinka haen ja tallennan tietoa
 • to 3.10.2019 klo 17-19 Sähköposti & sosiaalinen media
 • to 31.10.2019 klo 17-19 Tutustutaan sähköisiin palveluihin & tietoturvaan
 • to 14.11.2019 klo 17-19 Tekstinkäsittelyn perusteita
 • to 28.11.2019 klo 17-19 Kuinka käsittelen ja varastoin kuvia

OPPIMISTAIDOT-ryhmässä voidaan käydä läpi oppimisvaikeuksia, oppimisen apuvälineitä, itsetuntemusta, ajanhallintaa ja tavoitteiden asettamista sekä erilaisia oppimisen tapoja ja muistitekniikoita. Pääpaino on oman oppimisen vahvistamisessa itsetuntemuksen ja oman oppimistyylin löytämisen kautta. Ryhmässä on aikaa ja tilaa pohtia omaa oppijuutta ja purkaa matkan varrella mahdollisesti tulleita huonoja kokemuksia. Ryhmän ohjelma on jatkumo, joten olisi hienoa, jos pystyisit osallistumaan joka tapaamiselle. Jos haluat mukaan ryhmään, ole yhteydessä Johannaan viimeistään viikkoa ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumista.

 • to 12.9.2019 klo 17-19.30 Tullaan tutuiksi
 • to 26.9.2019 klo 17-19.30 Oppimisvaikeuksista & oppimisen apuvälineistä
 • to 10.10.2019 klo 17-19.30 Itsetuntemus & vahvuudet
 • ma 21.10.2019 klo 17-19.30 Minä oppijana (HUOM! päivä)
 • to 7.11.2019 klo 17-19.30 Kuinka opiskelen
 • to 21.11.2019 klo 17-19.30 Ajanhallinta & tavoitteen asettaminen

TAITOTUUNAAJAT, ESR-HANKE

Valtakunnallinen Taitotuunaajat ESR-hanke tarjoaa tukea ja mentorointia Oppimisen olohuoneiden tai vastaavan toiminnan käynnistämisessä. Asiakastyö Oppimisen olohuoneessa jatkuu syksyllä yhteistyössä Elinikäisen oppimisen keskuksen kanssa. Hanke päättyy 12/2019.

Ota yhteyttä: Sari Haapala, puh. 044 282 0028 tai sari.haapala[at]lukijose.fi