Oppimisen vaikeudessa on kyse haasteesta painaa mieleen uusia asioita. Oppiminen tapahtuu hitaammin ja se vaatii enemmän toistoja sekä harjoitusta.

  • Oppimisen vaikeudet ovat yleisiä (n.20%:lla väestöstä)
  • Niistä lukivaikeutta on n. 7-10%
  • Lukivaikeus on vahvasti perinnöllinen
  • Lukivaikeuden syyt ovat neurologisia tai neurobiologisia.

Oppimisen ongelmat näkyvät usein seuraavilla osa-alueilla: (Lue lisää linkin takaa)