Matematiikan oppimisvaikeudella tai laskemiskyvyn häiriöllä tarkoitetaan sitkeitä pulmia peruslaskutaitojen oppimisessa.

 

Vaikeuksia ilmenee usein jo helpoissa yhteenlaskutoimituksissa (8+5), kymmenjärjestelmässä ja laskuvaiheissa. Arviolta noin 3-7%:lla ikäluokasta on vaikeuksia peruslaskutaidoissa ja vaikeammissa laskuissa (murtoluvut, desimaalit, trigonometria) luku on moninkertainen.

Matematiikan vaikeudessa kyse on aivojen kehityksellisestä häiriöstä. Vaikeudet eivät siis johdu opettelun puutteesta, aistivajavaisuudesta tai yleisten kognitiivisten taitojen heikkoudesta. On hyvin yleistä, että matematiikan vaikeuteen liittyy muitakin vaikeuksia, kuten muistin vajavaisuutta, kielellisiä ongelmia, tarkkaavaisuuden pulmaa ja hahmottamisen häiriötä.

 

 

Matematiikan vaikeus voi näkyä esim:

 

 • vaikeus muistaa lukujärjestystä (1,2,3,4,5,6,7…)
 • vaikeus tehdä pieniä yhteen- ja vähennyslaskuja päässä laskien
 • vaikeus oppia kertotaulut
 • lukujen vertailu voi olla vaikeaa (kumpi on suurempi luku 200 vai 189)
 • vaikeutena luetella lukuja takaisinpäin (9,8,7,6,5,4…)
 • vaikeutena muistaa peruslaskutermejä (+ vai -)
 • vastenmielisyytenä laskemista kohtaan

Lisätietoa matematiikan oppimisvaikeudesta ja kuntoutusmenetelmistä löytyy täältä.

 

 

Vinkkejä matematiikkaan

 

Matematiikan konkretisointi apuvälineiden ja elävän elämän esimerkkien avulla auttavat oppimaan matematiikkaa.

Konkretisoi ja visualisoi asioita: mittoja, mittasuhteita, käsitteitä näyttämällä ja keskustelemalla

 • Apuvälineiden käyttö päässälaskun avuksi
 • Visualisoinnin apuvälineet: piirtäminen, värinapit ja sauvat
 • Symboleita voi värittää
 • Käsitteiden tarkka selittäminen ja määrittely
 • Kirjoita ja piirrä matemaattisia tarinoita
 • Sanallisten tehtävien lukeminen ääneen. Alleviivaaminen: mitä kysytään ja mikä on olennaista?
 • Lyhyen työmuistin haasteissa pilko tehtävät pienemmissä osiin