Mitä on lukivaikeus?

 

Lukivaikeus = lukihäiriö = dysleksia
Luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja taitojen myöhemmän kehityksen ongelmaa kutsutaan lukivaikeudeksi. Lukivaikeus koskee erilaisten arvioiden mukaan 10 prosenttia ihmisistä. Lukivaikeus eli lukihäiriö eli dysleksia voidaan määritellä hyvin monella eri tavalla.

 

Kirjoittamisen vaikeudet ilmenevät:

 • Kirjoittaminen on hidasta
 • Kirjaimia voi puuttua (kielo – kilo)
 • Kirjaimet vaihtavat paikkaa (Vesa – Visa, oli – ilo)
 • Vaikeuksia erottaa sanapareja, jotka eroavat toisistaan vain yhden äänteen verran (maukuu – naukuu)
 • Äänteiden keston kuuleminen vaikeaa (tili – tiili, tuli – tuuli)
 • Konsonanttien erottaminen vaikeaa (laki – lakki, kisa – kissa, Vesa – vessa, kelo – kello)
 • Alkukirjaimen erottaminen vaikeaa vieraskielisissä sanoissa (kriisi – riisi, treeni – reeni)
 • Lauseet voivat olla epäloogisia
 • Tekstin tuottaminen voi olla vaikeaa ja työlästä
 • Lomakkeiden täyttäminen voi olla hankalaa

 

Lukemisen vaikeudet ilmenevät:

 • Lukeminen on hidasta TAI
 • Nopeaa mutta virheellistä
 • Ääneen lukeminen on vastenmielistä
 • Lukija hyppää rivien yli ja kadottaa luettavan kohdan
 • Lukiessa kirjaimet tai tavut voivat vaihtaa paikkaa
 • Luetun ymmärtäminen ja muistaminen voi olla hankalaa
 • Olennaisen löytäminen tekstistä on vaikeaa
 • Television tekstitystä ei ehdi lukea