Kädentaidot

Kädentaidot

Kädentaitoja monipuolisesti erilaisille oppijoille. Kädentaidot-kurssilla tutustutaan erilaisiin taiteen tekemisen ja itsensä ilmaisemisen muotoihin.

Toteutuakseen kurssilla tulee olla vähintään 7 osallistujaa. Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.

Aika: Tiistaisin 15.9., 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12 klo 17.00-20.00

Paikka: Järjestetään etänä.

Täynnä!