Elinikäisen oppimisen keskus

 

Elinikäisen oppimisen keskus on Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n hanke, joka on syntynyt valtakunnallisen Taitotuunaajat-hankkeen tulosten pohjalta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuisten perustaitoja laskemisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa, digitaidoissa ja opiskelutaidoissa, perustaa esteetön tila taitojen vahvistamista varten ja kehittää työkalu aikuisten oppimisvaikeuksien huomaamiseen ja puheeksi ottamiseen eri alojen ammattilaisille.

Keskus tarjoaa perustaitojen vahvistamiseen yksilöohjausta, pienryhmäohjausta ja vertaistukea. Palvelu on maksutonta ja tarkoitettu opiskelijoille, työssäkäyville, työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille, jotka tarvitsevat tukea perustaitojen vahvistamisessa.

Oppimisen olohuoneen toiminta jatkuu saumattomasti Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen kanssa, mistä tarkempaa tietoa Oppimisen olohuoneen sivulta.

Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Karelia ammattikorkeakoulu, Riveria, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry ja Erilaisten oppijoiden liitto ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2019-31.7.2021. Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Heli Kinnunen, heli.kinnunen(at)lukijose.fi, puh. 044 282 0036.

Missä mennään maaliskuussa 2021

Hanke alkoi helmikuussa 2019. Alun perehtymisen ja suunnitteluvaiheen jälkeen ensimmäiset ohjattavat kohdattiin kesällä 2019. Palvelua markkinoitiin sanomalehdissä, somessa ja jalkautumalla eri tapahtumiin. Elinikäisen oppimisen keskuksen kalustus ja ikkunateippaukset saatiin valmiiksi loppukesällä 2019. Keskuksen sisustus on raikas ja hyvin toimiva: olemme voineet tarjota asiakkaille sekä rauhallista tilaa yksin työskentelyyn että erilaisia tiloja ryhmätyöskentelyyn.

Talvella 2019-2020 yksilöohjausten määrä lisääntyi niin, että kun syksyllä 2019 ohjausta sai viikossa enimmillään 9 henkilöä, kevättalvella 2020 sitä sai 15 henkilöä viikossa. Yksilöohjausten lisäksi järjestimme maanantai-iltaisin oppimispajaa ja keskiviikkoiltapäivisin tilat oli varattu rauhalliselle, tarvittaessa ohjatulle työskentelylle. Nämä kolme toimintoa yhdessä ovat muodostaneet Oppimisen olohuoneen toiminnan, johon syksyllä 2019 osallistui enimmillään 15 henkilöä viikossa, ja kevättalvella 2020 enimmillään 27 henkilöä viikossa. Korona keskeytti ryhmätoiminnat, mutta yksilöohjaukset jatkuivat hyvin luontevasti etäyhteyksin. Syksystä 2020 toiminta on jatkunut koronatilannetta seuraten. Olemme tavanneet asiakkaita toimistolla maskit kasvoilla, käsiä pesten ja turvavälejä pitäen. Saimme lisärahoitusta syksyllä 2020, mikä mahdollisti kolmannen oppimisvalmentajan aloittamisen ja toiminnan laajentamisen maakuntaan. Korona on aiheuttanut peruuntumisia, mutta paljon olemme myös pystyneet toteuttamaan etänä. Teemme yhteistyötä oppilaitosten, kuntien ja yhdistysten kanssa, ja ohjaamme asiakkaita puolin ja toisin tarpeen mukaan eteenpäin.

Ohjauksissa on käsitelty mm. ajanhallinnan pulmia, kohennettu lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja sekä opeteltu tietokoneen ja älylaitteiden peruskäyttöä. Usean asiakkaan kokemus on ollut, että JOSEn tarjoama tuki on ollut ratkaiseva esimerkiksi opinnoissa etenemiseen tai arjen helpottamiseen. Yksi asiakas kuvaili antamiamme vinkkejä niin, että olo on kuin lottovoiton saaneella – niin suuri merkitys niillä oli hänen arkensa sujumiseen oppimisvaikeuden kanssa.

Oppimisen olohuoneen ydintoimintojen rinnalla olemme edistäneet hankkeen muita tavoitteita. Olemme käyneet Lieksassa, Nurmeksessa ja Kiteellä kertomassa oppimisvaikeuksista ja toiminnastamme. Pidimme Karelia ammattikorkeakoulun kieltenopettajille koulutuksen oppimisvaikeuksista alkutalvesta 2020. Olemme kehittäneet ja koonneet yhteen oppimisvaikeuksisten aikuisten ohjauksen periaatteita ja menetelmiä. Julkaisemme ne kevään aikana näillä sivuilla. Tavoitteena on ollut myös kehittää apuväline oppimisvaikeuksien puheeksi ottamiseen eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat ihmisiä työssään. Välinettä pilotoitiin syksyllä 2020. Lopullinen väline valmistuu alkuvuodesta 2021, ja sen käyttöönottokoulutuksia pidetään kevättalvella 2021. Ilmoittaudu mukaan täältä!

Jos haluat tulla asiakkaaksi tai tehdä yhteistyötä kanssamme, ole yhteydessä!

ILMOITTAUTUMINEN oppimisvaikeuksien puheeksi ottamisen välineen käyttöönottokoulutukseen

Koulutukset järjestetään pienissä ryhmissä JOSEn toimistolla, mikäli koronatilanne sen sallii. Ilmoitamme muutoksista.