Elinikäisen oppimisen keskus oli Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n hanke. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa aikuisten perustaitoja laskemisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa, digitaidoissa ja opiskelutaidoissa, perustaa esteetön tila taitojen vahvistamista varten ja kehittää työkalu aikuisten oppimisvaikeuksien huomaamiseen ja puheeksi ottamiseen eri alojen ammattilaisille.

Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Karelia ammattikorkeakoulu, Riveria, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry ja Erilaisten oppijoiden liitto ry. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta-aika oli 1.2.2019-31.1.2022. Lisätietoja hankkeesta antaa toiminnanjohtaja Päivi Ainasto p. 044 282 0029 tai paivi.ainasto(at)lukijose.fi.

Hankkeen tuloksia

Hanke alkoi helmikuussa 2019. Alun perehtymisen ja suunnitteluvaiheen jälkeen ensimmäiset ohjattavat kohdattiin kesällä 2019. Palvelua markkinoitiin sanomalehdissä, somessa ja jalkautumalla eri tapahtumiin. Elinikäisen oppimisen keskuksen kalustus ja ikkunateippaukset saatiin valmiiksi loppukesällä 2019. Keskuksen sisustus on raikas ja hyvin toimiva: olemme voineet tarjota asiakkaille sekä rauhallista tilaa yksin työskentelyyn että erilaisia tiloja ryhmätyöskentelyyn. Josen tavoitteena on säilyttää keskus hankkeen jälkeenkin asiakkaiden käytössä.

Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen toiminnan nimi oli Oppimisen olohuone aikuisille. Oppimisen olohuoneen toiminnan rungon muodostavat yksilöohjaukset, maanantain oppimisen ja keskiviikon oppimispajat sekä varattavat työskentelytilat. Näihin kolmeen toimintoon osallistujien määrä on vaihdellut koko hankkeen ajan 15 ja 27 välillä viikossa, ja yhteensä hankkeessa on ollut 165 asiakasta. Korona keskeytti ryhmätoiminnat keväällä 2020, mutta yksilöohjaukset jatkuivat hyvin luontevasti etäyhteyksin. Kaudella 2020-21 toiminta jatkui koronatilannetta seuraten. Saimme lisärahoitusta syksyllä 2020, mikä mahdollisti kolmannen oppimisvalmentajan aloittamisen ja toiminnan laajentamisen maakuntaan. Korona aiheutti peruuntumisia, mutta paljon pystyimme toteuttamaan etänä. Teimme yhteistyötä oppilaitosten, terveydenhuollon, kuntien ja yhdistysten kanssa, ja ohjasimme asiakkaita puolin ja toisin tarpeen mukaan eteenpäin.

Ohjauksissa käsiteltiin mm. ajanhallinnan pulmia, kohennettiin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja sekä opeteltiin tietokoneen ja älylaitteiden peruskäyttöä. Asiakkaiden palautteen perusteella JOSEn tarjoama tuki on ollut ratkaiseva esimerkiksi opinnoissa etenemiseen tai arjen helpottamiseen. Yksi asiakas kuvaili antamiamme vinkkejä niin, että olo on kuin lottovoiton saaneella – niin suuri merkitys niillä oli hänen arkensa sujumiseen oppimisvaikeuden kanssa.

Oppimisen olohuoneen ydintoimintojen rinnalla edistimme hankkeen muita tavoitteita. Kävimme Lieksassa, Nurmeksessa ja Kiteellä kertomassa oppimisvaikeuksista ja toiminnastamme. Pidimme Karelia ammattikorkeakoulun kieltenopettajille koulutuksen oppimisvaikeuksista alkutalvesta 2020 ja opinto-ohjaajille keväällä 2021, samoin Itä-Suomen yliopiston kielikeskusten henkilökunnalle syksyllä 2021. Kokosimme yhteen oppimisvaikeuksisten aikuisten ohjauksen periaatteita ja menetelmiä: Oppimisen tuen pieni käsikirja on tulostettavissa täältä. Tavoitteena oli myös kehittää apuväline oppimisvaikeuksien puheeksi ottamiseen. Välinettä pilotoitiin syksyllä 2020. Lopullinen väline valmistui alkuvuodesta 2021, ja sen käyttöönottokoulutuksia pidettiin 2021-22 yli 130 eri aloilla asiakastyötä tekevälle ammattilaiselle.

Hankkeen aikana on kehitetty materiaalia oppimisen avuksi. Ne ovat vapaasti tulostettavissa täällä. Laadimme myös työnantajille huoneentaulut oppimisvaikeuksisten työntekijöiden tukemiseksi. Yksi innovaatioistamme on lainattava apuvälinereppu, josta lisätietoa täällä.

Yhden asiakaskokemuksen näet tästä: Henrin tarina 

Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeeseen asiakkaana tai yhteistyökumppanina osallistuneita!