Elinikäisen oppimisen keskus

 

Elinikäisen oppimisen keskus on Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n hanke, joka on syntynyt valtakunnallisen Taitotuunaajat-hankkeen tulosten pohjalta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuisten perustaitoja laskemisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa, digitaidoissa ja opiskelutaidoissa, perustaa esteetön tila taitojen vahvistamista varten ja kehittää työkalu aikuisten oppimisvaikeuksien huomaamiseen ja puheeksi ottamiseen eri alojen ammattilaisille.

Keskus tarjoaa perustaitojen vahvistamiseen yksilöohjausta, pienryhmäohjausta ja vertaistukea. Palvelu on maksutonta ja tarkoitettu opiskeleville, työssäkäyville, työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille, jotka tarvitsevat tukea perustaitojen vahvistamisessa.

Oppimisen olohuoneen toiminta jatkuu saumattomasti Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen kanssa, mistä tarkempaa tietoa Oppimisen olohuoneen sivulta.

Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Karelia ammattikorkeakoulu, Riveria, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry ja Erilaisten oppijoiden liitto ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2019-31.1.2022. Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Päivi Ainasto p. 044 282 0029 tai paivi.ainasto(at)lukijose.fi.

Missä mennään toukokuussa 2021

Hanke alkoi helmikuussa 2019. Alun perehtymisen ja suunnitteluvaiheen jälkeen ensimmäiset ohjattavat kohdattiin kesällä 2019. Palvelua markkinoitiin sanomalehdissä, somessa ja jalkautumalla eri tapahtumiin. Elinikäisen oppimisen keskuksen kalustus ja ikkunateippaukset saatiin valmiiksi loppukesällä 2019. Keskuksen sisustus on raikas ja hyvin toimiva: olemme voineet tarjota asiakkaille sekä rauhallista tilaa yksin työskentelyyn että erilaisia tiloja ryhmätyöskentelyyn.

Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen toiminnan nimi on Oppimisen olohuone aikuisille. Oppimisen olohuoneen toiminnan rungon muodostavat yksilöohjaukset, maanantain oppimisen paja ja keskiviikon olohuone. Näihin kolmeen toimintoon osallistujien määrä on vaihdellut koko hankkeen ajan 15 ja 27 välillä viikossa, ja yhteensä hankkeessa on ollut lähes 150 asiakasta. Korona keskeytti ryhmätoiminnat keväällä 2020, mutta yksilöohjaukset jatkuivat hyvin luontevasti etäyhteyksin. Kaudella 2020-21 toiminta on jatkunut koronatilannetta seuraten. Olemme tavanneet asiakkaita toimistolla maskit kasvoilla, käsiä pesten ja turvavälejä pitäen. Saimme lisärahoitusta syksyllä 2020, mikä mahdollisti kolmannen oppimisvalmentajan aloittamisen ja toiminnan laajentamisen maakuntaan. Korona on aiheuttanut peruuntumisia, mutta paljon olemme myös pystyneet toteuttamaan etänä. Teemme yhteistyötä oppilaitosten, kuntien ja yhdistysten kanssa, ja ohjaamme asiakkaita puolin ja toisin tarpeen mukaan eteenpäin.

Ohjauksissa on käsitelty mm. ajanhallinnan pulmia, kohennettu lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja sekä opeteltu tietokoneen ja älylaitteiden peruskäyttöä. Usean asiakkaan kokemus on ollut, että JOSEn tarjoama tuki on ollut ratkaiseva esimerkiksi opinnoissa etenemiseen tai arjen helpottamiseen. Yksi asiakas kuvaili antamiamme vinkkejä niin, että olo on kuin lottovoiton saaneella – niin suuri merkitys niillä oli hänen arkensa sujumiseen oppimisvaikeuden kanssa.

Oppimisen olohuoneen ydintoimintojen rinnalla olemme edistäneet hankkeen muita tavoitteita. Olemme käyneet Lieksassa, Nurmeksessa ja Kiteellä kertomassa oppimisvaikeuksista ja toiminnastamme. Pidimme Karelia ammattikorkeakoulun kieltenopettajille koulutuksen oppimisvaikeuksista alkutalvesta 2020 ja opinto-ohjaajille keväällä 2021. Olemme kehittäneet ja koonneet yhteen oppimisvaikeuksisten aikuisten ohjauksen periaatteita ja menetelmiä, joista kokoamme julkaisun näille sivuille. Tavoitteena on ollut myös kehittää apuväline oppimisvaikeuksien puheeksi ottamiseen. Välinettä pilotoitiin syksyllä 2020. Lopullinen väline valmistui alkuvuodesta 2021, ja sen käyttöönottokoulutuksia pidettiin keväällä 2021 yli sadalle eri aloilla asiakastyötä tekevälle ammattilaiselle.

Hankkeen aikana on kehitetty materiaalia oppimisen avuksi. Ne ovat vapaasti tulostettavissa täällä. Yksi innovaatioistamme on lainattava apuvälinereppu, josta lisätietoa täällä.

Jos haluat tulla asiakkaaksi tai tehdä yhteistyötä kanssamme, ole yhteydessä!