Hahmottaminen

 

Hahmottamisen vaikeudet tarkoittavat pulmia tulkita ympäristöä, omaa kehoa tai tilaa ja aikaa normaalista aistitoiminnasta huolimatta.

Joskus oppiminen voi myös vaikeutua, johtuen aivojen erilaisesta tavasta hahmottaa (tai nähdä, ymmärtää, käsittää) asioita. Hahmotushäiriöillä viitataan yleisesti aivojen poikkeukselliseen tapaan käsitellä visuaalista (näköaistiin perustuvaa) ja spatiaalista (tilan, komiulotteisuuden ja niiden suhteiden tunnnistamista) informaatiota. Henkilö siis hahmottaa näkemäänsä ja aistimaansa kuten kuvioita, tekstejä, tavaroita ja ympäristöään sekä niiden suhteita toisiinsa erilaisella, poikkeavalla tavalla.

 

Hahmotushäiriö voi näkyä arjessa esim:

  • tilan hahmottamisessa (kartan lukeminen tai tuntemattomassa paikassa kulkeminen voi olla haastavaa)
  • kömpelyytenä ja tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä
  • ajan hahmottaminen (hankaluuksia pysyä sovituissa ajoissa tai ennakoida ajankäyttöä)
  • asioiden syy-seuraus suhteiden ymmärtäminen voi kärsiä
  • vaikeuksina käsitöissä, liikunnassa ja matematiikassa
  • nopeuksien ja etäisyyksien arvioinnissa

Lisää hahmottamishäiriöstä ja hahmottamisen kuntouttamisesta voit lukea Niilo Mäki-instituutin sivuilta.