”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sellaisten henkilöiden etujärjestönä, joilla on oppimisvaikeuksia. Yhdistys pyrkii edistämään heidän koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoaan tarjoamalla ohjausta, tietoa ja koulutusta.”

 

Opinpesä-toiminnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea, tietoa ja ohjausta kaikille oppimisen haasteita kokeville.  Opinpesästä löydät mm. ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä voit ottaa maksutta mukaasi erilaisia opinpesän käsikirjoja. Käsikirjoista saat vinkkejä, tietoa ja näkökulmia erilaisiin oppimisen tapoihin ja oppimisen haasteisiin.

NEO-toiminnan (nuoret erilaiset oppijat) tavoitteena on tarjota nuorille erilaisille oppijoille vertaistukea ja tietoa sekä ohjausta.  Toiminta on suunnattu 15-29-vuotiaille henkilöille ja se on maksutonta.

Tekstin koko