Oppimisen vaikeudessa on kyse vaikeudesta painaa mieleen uusia asioita. Oppiminen on normaalia hitaampaa ja se tapahtuu poikkeavin tavoin.

 • Oppimisen vaikeudet ovat yleisiä (n.20%:lla väestöstä)
 • Niistä lukivaikeutta on n. 7-10%
 • Lukivaikeus on vahvasti perinnöllinen
 • Lukivaikeuden syyt ovat neurologisia tai neurobiologisia.

Oppimisen ongelmat näkyvät usein seuraavilla osa-alueilla:

 • Hahmottaminen
 • Motoriikka
 • Kielellinen kehittyminen
 • Tarkkaavaisuus
 • Lukeminen ja kirjoittaminen
 • Toiminnanohjaus
 • Matematiikka
 • Vieraiden kielten oppiminen
Tekstin koko