Oppiminen on prosessi eli tapahtumasarja, joka koostuu:

  • havaintojen tekemisestä
  • asian mieleen painamisesta
  • mielessä pitämisestä ja
  • mieleen palauttamisesta

Toisinaan voi tuntua, että mikään asia ei jää mieleen ja uuden oppiminen on haastavaa. Silloin voi tarkastella, miten oppiminen on aikasemmin onnistunut. Jos oppimisen haasteita tuntuu olevan koko elämän ajalta, voi kyseessä olla jonkinlainen kehityksellinen oppimisen vaikeus (lukivaikeus, laskutaidon häiriö, tarkkaavaisuushäiriö, hahmottamishäiriö). Joskus oppiminen  voi muuttua haastavaksi muiden tekijöiden, kuten stressaavan elämäntilanteen, sairastelun tai muistiongelmien takia. Tällöin kyseessä on ohimenevä tila, mutta tukikeinot oppimiseen ovat molemmissa samanlaisia.

Kuitenkin kaikilla on myös hetkiä ja kokemuksia, jolloin oppiminen on tapahtunut helpommin ja vaivattomammin. Milloin sinä olet oppinut jonkin asia hyvin? Miten opit sen? Mitkä tekijät saivat sen onnistumaan?

Oppimisen apuna voi käyttää erilaisia apuvälineitä ja oppimiskeinoja. Näiltä sivuilta löydät vinkkejä ja ajatuksia oman oppimisen tueksi ja kehittämiseksi.

Tekstin koko